Oferta kopalni

SUROWIEC DROGOWY - SZAROGŁAZ
 

Szarogłaz (waka, szarowaka, szarowiak) – Odmiana piaskowca. Skała osadowa, okruchowa, zwięzła, masywna, warstwowana lub bezładna zawierająca kwarc oraz ortoklaz, plagioklazy, okruchy i minerały skał krystalicznych: diabazów, melafirów, łupków krystalicznych, skał magmowych i metamorficzne a także minerały ilaste. 

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE TYPY MIESZANEK
  • Mieszanka / niesort / 0/31,5 mm
  • Mieszanka / niesort / 0/66 mm
  • Tłuczeń 31/63 mm
  • Tłuczeń 63/125 mm
  • Kamień hydrologiczny
  • Nadsyp
  • Grysy
  • Kamień łamany
Ceny ustalane są indywidualnie
i uzależnione są od rozmiarów
zamówienia 
WAŻENIE I TRANSPORT
  • Transport samochodowy - brak ograniczeń co do tonażu

  • Waga najazdowa na terenie kopalni

 

Załadunek w godzinach pracy kopalni:

pn. - pt. 6:00 - 16:00

od kwietnia do końca października kopalnia czynna również w soboty w godzinach 7:00 - 16:00